Toplotne pumpe

Protekla decenija obeležila je sve veći rast u potražnji za efikasnijim rešenjima za grejanje i hlađenje i taj rast sa godinama postaje sve veći. Razvojni timovi svetski poznatih brendova na razne načine uspevaju da osmisle energetski efikasna rešenja koja su idealna za svačije potrebe. Baš ta trka za efikasnijim rešenjima, dovela je do razvoja toplotnih pumpi, i one sada prednjače kada je energetska efikasnost u pitanju. Na ovoj stranici objasnićemo princip rada toplotne pumpe i kod nas ćete moći da nabavite toplotnu pumpu po potrebama Vašeg prostora, i naravno dobijete od naših partnera ugradnju sa garancijom.

Ukoliko Vam je potrebno savetovanje oko odabira, ugradnje i ponuda kontaktirajte nas putem formulara neki od partnera će Vam se javiti u sledećem radnom danu.

Česta pitanja

Hlađenje toplotnom pompom

DA. Postoje pumpe koje u sebi nose naziv grejanje/hlađenje . To ne znači da one rade na nekom posebnom principu, šta više, kada odlučimo da prebacimo režim sa grejanja na hlađenje dolazi do promene toka pa tako sada toplotna pumpa uzima toplotu iz prostorija i predaje je spoljašnjem izvoru energije.

Kako su toplotne pumpe efikasne?

Godišnji troškovi kod grejnih sistema sa toplotnom pumpom štede čak i do 75% sredstava u odnosu na konvencionalne grejne sisteme poput elektro kotlova i TA peći, jer preuzimaju 75% besplatne energije iz okruženja. Onih 25% ostavljene su korišćenju električne energije koja je neophodna kako bi se energija iz jednog okruženja prebacila u drugo. Takođe, nije neophodno izdvajati dodatan novac za izgradnju dimnjaka, rezervoara, ne ispušta CO2 u vazduh i slično.

Prednosti toplotne pumpe

  • Niži troškovi rada

Toplotne pumpe jeftinije su u radu nego sistemi zasnovani na sagorevanju. Šta više, svrstavaju se u energetski efikasna rešenja, što na duže staze znači da je smanjena potrošnja energije, smanjena emisija štetnih gasova u okruženju i smanjeno davanje novca na račune.

  • Lako održavanje

Toplotne pumpe su lake za održavanje. Sve što treba da se uradi je da dva puta godišnje, preventivno, proverite određene detalje. Ukoliko primetite neku nepodudarnost, pozovete servis da dođe i sanira problem.

  • Bezbednost

Ne postoji zabrinutost oko povreda izazvanih opekotinama kao kod kotlova i samim tim nema zabrinutosti zbog dece i kućnih ljubimaca…

  • Emisija ugljenika

Sistemi toplotnih pumpi smanjuju emisiju ugljenika u vazduhu i na lak i brz način izvlače energiju iz jednog okruženja i predaju ga u drugo.

Zaključak

Sve ukazuje na to da su toplotne pumpe pametna investicija. Iako zahtevaju visoka početna ulaganja, gledano na duže staze mogu doneti ogromnu uštedu. Kombinovanje toplotnih pumpi sa solarnim kolektorima mogu dovesti do izuzetno niske potrošnje energije, što znači – minimalni troškovi računa za grejanje i hlađenje.

Toplotna-pumpa---Faze-rada-toplotne-pumpe
Faze rada toplotne pumpe

Toplotna pumpa omogućava da se toplota iz okoline iskoristi za grejanje zatvorenog prostora. Toplotu iz tla preuzima medijum koji kruži podzemnim cevima. Ovako zagrejan medijum stiže u toplotnu pumpu gde predaje toplotu drugom gasovitom medijumu u isparivaču . On se zagreva, raste mu pritisak, ali kompresor ga pretvara u tečno stanje pri čemu se dodatno podiže temperatura (npr. sa 3° – 7°C na 50° ili 70 °C). Ovako zagrejan medijum se odvodi cevima do izmenjivača u velikom spremniku gde toplotu predaje vodi (ili drugom medijumu – npr. cevima podnog grejanja). Pritom se hladi i povratnim vodom vraća u toplotnu pumpu. Kako je ceo sistem pod pritiskom koji u pojedinim koracima procesa doseže i 15 bara, ovaj ohlađeni medijum se propušta kroz ekspanzioni ventil, nakon čega se širenjem naglo hladi (i do -3 °C) i ulazi u isparivač. Zbog velike temperaturne razlike između medijuma zagrejanog toplotom tla (8° – 12 °C) i ohlađenog gasovitog medijuma, u isparivaču toplota naglo prelazi na gasoviti medijum i zagrejava ga npr. do + 3 °C pri čemu se u gasu podiže pritisak. Ovo se ponavlja stalno u krug.

Toplotna pumpa je uređaj pomoću koga se toplotna energija iz jedne sredine prenosi u drugu. Za taj prenos toplotne energije troši se određena energija koja je nekoliko puta manja od prenete.

Tako se za utrošeni 1 kW/h električne energije na izlazu dobija ukupna toplotna energija 3-4 kW/h. Energija dobijena na ovaj način naziva se geotermalna energija. U tehničkoj praksi toplotne pumpe se najčešće koriste za grejanje i hlađenje prostora i rekuperaciju toplotne energije.

Toplotna pumpa je uređaj koji može toplotnu energiju da trasportuje iz spoljašnje okoline u zgradu ili iz zgrade u spoljašnju okolinu, tako da se u zimskom periodu koristi za grejanje, a u letnjem periodu za hlađenje prostora.

Toplotna energija iz toplih otpadnih voda može da se pomoću toplotne pumpe vrati i ponovo iskoristi za zagrevanje prostora ili zagrevanje vode (bazeni). Najčešće primene su u industrijskim procesima kao i u hotelskim i banjskim primenama. Ovaj proces zove se rekuperacija energije.

U zavisnosti od sredine iz koje se preuzima toplotna energija i sredine u koju se ona prenosi postoje više tipova toplotnih pumpi. Najčešća su dva osnovna tipa: vazduh – vazduh i voda – voda kao i njihove kombinacije.

Toplotna pumpa koja koristi vodu kao toplotni izvor i vodu kao toplotni ponor uzima energiju iz vode i prenosi je takođe u vodu u drugom prostoru. Kada se kao toplotni izvor koristi podzemna voda koja je cele godine na temperaturi od 14 do 16 °C optimizacijom parametara toplotne pumpe postiže se maksimalni koeficijent korisnog dejstva u toku celog perioda upotrebe. Ovaj tip toplotne pumpe u kombinaciji sa podnim sistemom grejanja i hlađenja daje najpogodnije rezultate.

Toplotna energija može da se uzme iz podzemnih voda koje su na temperaturi od oko 14°C tokom cele godine. Iz izbušenog bunara voda se vodi u razmenjivač toplote u kome se deo toplote iz podzemne vode prenosi u freon koji tada isparava. Delimično ohlađena voda vraća se u drugi bunar koji je iste dubine kao i prvi tako da se tokovi podzemnih voda ne remete. Freon koji je sada u gasovitom stanju sabija se kompresorom i tada otpušta latentnu prenetu toplotu i predaje je vodi koja cirkuliše kroz kondenzator i podni sistem cevi u zgradi.