Inverter u kratkim crtama

Najnovija tehnologija dostupna na tržištu danas je inverter tehnologija klima uređaja. Inverter tehnologija je dizajnirana na takav način da može da uštedi 30-40 % električne energije.

Kod redovnog klima uređaja kompresor je ili uključen ili isključen. Kada je uključena radi u punom kapacitetu i troši određenu količinu električne energije koju je dizajnirana da konzumira. Kada se postigne zadata temperatura, kompresor se zaustavlja i ventilator nastavlja da funkcioniše. Kada termostat registruje višu temperaturu od zadate, kompresor ponovo počinje da radi. Osim toga, standardni klima uređaji se mogu koristiti za rashlađivanje prostorija u letnjem periodu kao i dogrevanje istih u prelaznom periodu i nisu predviđeni za grejanje, već samo na dogrevanje, te na niskm temperaturama neće raditi. Njihova radna temperatura se kreće od -5 do +43 za hlađenje i grejanje.

Šta je Inverter klima?

Tehnologija invertora funkcioniše kao akcelerator u automobilu. Kada je kompresoru potrebno više energije, on koristi više energije, kada mu je potrebno manje, onda koristi manje. Sa ovom tehnologijom, kompresor radi uvek, ali koristi manje ili više energije u zavisnosti od temperature dolaznog vazduha i nivoa postavljenog u termostatu. Brzina i snaga kompresora se podešava na odgovarajući način. Ova tehnologija je razvijena u Japanu i uspešno se koristi za klima uređaje i frižidere. Osim uštede od oko 30 % ova klima nudi i veći komfor u stabilnosti temperature u prostoriji nego kod običnog klima uređaja. Može da radi na temperaturi do -20 stepeni.