Carrier

Carrier je vodeći pružalac usluga u oblasti grejawa, klimatizacije, ventilacije, nadzora i automatizacije zgrada, kao i protivpožarnih i sigurnosnih sistema. Upravlja 51 fabrikom i 39 istraćivačkih i dizajnerskih centara širom sveta sa više od 53.000 zaposlenih koji pružaju usluge u više od 180 zemalja.

Carrier-klime-img1