Besplatna dostava

Besplatna dostava obezbeđena je na teritoriji cele Srbije za sve artikle sa portala “Svet klima” ukoliko cena uređaja prelazi 40.000 dinara izuzev u slučaju kupovine i zakazivanja ugradnje na svim beogradskim opštinama, tada je dostava besplatna a tom prilikom se vrši i ugradnja. Za informacije o dostavi i ugradnji stoji Vam na raspolaganju naš mejl i besplatni info centar.

Besplatni info centar

0800 305 306

Email

office@svetklima.rs