Besplatna dostava

Besplatna dostava obezbeđena je za kupce koji naruče klima uređaj sa ugradnjom od nas na teritoriji grada Beograda. Za informacije o dostavi i ugradnji stoji Vam na raspolaganju naš mejl.
Za dostavu ostalih proizvoda molimo da nas kontaktirate.

SERVIS

0800 305 306

Email

office@svetklima.rs